Huviklubi

MTÜ Rägavere Valla Huviklubist

  • Asutatud 09 veebruaril 2006, liikmeid 17.

“Projektid rahvatantsust ekstreem spordialadeni.”

Missioon

Piirkonna seiklusturismi võimaluste edasi arendamine

Mittetulundusühingu eesmäärgiks on Rägavere valla spordi-, kultuuri-, tuletõrje-, keskkonna-, turismi- ja tehnikapordi huviliste koondamine, teabe ja info kogumine ning jagamine koondamine, ürituste korraldamine, näituste, võistluste korraldamine, valla heakorrastamine, koostöö Rägavere valla küladega, külade kaasaegsemaks muutmine, elanikkonnale tuleohutusalase selgitustöö tegemine ja tuleohutusnõuete ning kustutusvõtete õpetamine, vajadusel kutseliste tuletõrjujate abistamine päästetöödel ja liikmete kutseoskuse pidev täiendamine.

Meie projektidest

  • Tähtsamad projektid koostöös RMK Mõedaka motoseiklusraja rajamine, Ulvi tiikide projekteerimine.
  • LEADER meetmega 7 ATV koos turvavarustuse ja järelhaagise soetamine.
  • Viimase projektina 2013 aastal 6 bagi soetamine koos turvavarustusega.

Meie poolt pakutavad teenused

Erinevad raskusastmetega matkad koos kogenud instruktoritega.
Ettevõttetele kliendipäevade, suvepäevade ja muude ürituste korraldamine (10-50 inimest).
Ürituste varustuse rent: peotelk, pingid, lauad, termosed, gaasiseen.

Kontaktid:

Rene Metsla 5117888
Priit Raamat 56989414

info@atvmatkad.eu